Κοινοτικό

ΣυνημμένοΜέγεθος
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 832/2010 της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 20102.63 MB
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 539/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010803.22 KB
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 437/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010731.11 KB
Νέα χρηματικά όρια (κατώφλια) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων της 23 Δεκεμβρίου 20091.38 MB
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 200912.79 MB
Council regulation (EC) No 284/2009 of 7 April 2009705.73 KB
ΚΥΑ Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων Διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ-ΕΠ στην ΕΔΑ Μεταφορών, 27 Νοεμβρίου 20081.57 MB
C1 διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 20065.58 MB
Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 της επιτροπής 8 Δεκεμβρίου 20061.41 MB
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006152.06 KB
Διορθωτικό στον κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006120.15 KB
Κανονισμός (EK) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 20061.04 MB
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 20061.43 MB
Τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αρ. 1080/2006 και αρ. 1081/2006 του ΕΚ και Συμβουλίου ως προς την επιλεξιμότητα δαπανών481.72 KB
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 200690.43 KB
Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and the Council of 5 July 2006168.95 KB
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006123.84 KB