Σύνδεσμοι

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006 www.hellaskps.gr

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 www.espa.gr

Σύστημα On - line ενημέρωσης των πολιτών http://www.info3kps.gr

Υπουργεία

Ελληνική Κυβέρνηση www.kyvernisi.gr
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών www.yme.gr
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών www.mnec.gr 
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (ΥΠ.ΟΙ.Ο.) www.ggea.gr 
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης www.ypes.gr
Υπουργείο Ανάπτυξης www.ypan.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων www.minenv.gr
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr
Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας www.ypakp.gr
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.mohaw.gr
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr
Υπουργείο Πολιτισμού www.culture.gr
Υπουργείου Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής www.ypai.gr
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης www.ydt.gr
Υπουργείο Δικαιοσύνης www.ministryofjustice.gr
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας www.mod.gr
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας www.yen.gr
Υπουργείο Εξωτερικών www.mfa.gr
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης www.martha.gr
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης www.mintour.gr


Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Ένωση www.europa.eu.int
DG COMP - Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm
DG TREN - Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html
DG REGIO - Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης http://europa.eu.int/comm/regional_policy
INFOREGIO - Greece http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/overmap/gr/gr_en.htm
European Commission: Grants and Loans http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/thema_en.htm
ΕυρωπαΪκή Επιτροπή: Αντιπρoσωπεία στην Ελλάδα http://www.ee.gr


ΜΟΔ

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης www.mou.gr

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Κοινωνία της Πληροφορίας www.infosociety.gr
Ανταγωνιστικότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη www.antagonistikotita.gr
Υγεία - Πρόνοια www.ygeia-pronoia.gr
Οδικοί Άξονες - Λιμένες - Αστική Ανάπτυξη www.epoalaa.gr
Περιβάλλον www.epper.gr
Πολιτισμός www.culture.gr
Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση, www.epeaek.gr
Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση www.labor-ministry.gr
Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου www.minagric.gr
Αλιεία www.alieia.gr

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

ΠΕΠ Ηπείρου www.roe.gr
ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου www.pepba.gr
ΠΕΠ Αττικής www.pepatt.gr
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας www.pepkm.gr
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr
ΠΕΠ Θεσσαλίας www.thessalia.gr/pep
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου www.notioaigaio.gr
ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www.eydamth.gr
ΠΕΠ Πελοποννήσου www.peloponnisos.gr
ΠΕΠ Ιονίων Νήσων www.pepionia.gr
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας www.stereaellada.gr
ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας www.pepdym.gr
ΠΕΠ Κρήτης www.pepkritis.gr

Διαχειριστικές Αρχές Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

EQUAL www.labor-ministry.gr
LEADER www.minagric.gr
URBAN II www.urban.gr
INTERREG III www.interreg.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Παρακολούθησης Τ.Σ

http://www.mnec.gr/ypourgeio/tameio_synoxis.asp

Τελικοί Δικαιούχοι ΕΠ ΣΑΑΣ

ΟΑΣΑ www.oasa.gr
ΕΘΕΛ www.ethel.gr
ΗΛΠΑΠ www.ilpap.gr
ΗΣΑΠ www.isap.gr
ΟΣΕ www.ose.gr
ΕΡΓΟΣΕ www.ergose.gr
ΠΡΟΣΤΙΑΚΟΣ www.proastiakos.gr
ΤΡΑΜ www.tramsa.gr