Έργα και έργα προτεραιότητας

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή.


*****


Κατασκευή αμαξοστασίου Ανθούσας (MIS 216737)


Το αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή του αμαξοστασίου λεωφορείων της ΕΘΕΛ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) στην Ανθούσα Αττικής και περιλαμβάνει την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, την προμήθεια του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και γενικά την υλοποίηση όλων των αναγκαίων τεχνικών υποδομών για την λειτουργία του αμαξοστασίου. Στο αμαξοστάσιο θα σταθμεύουν και θα συντηρούνται 205-210 αστικά λεωφορεία με κινητήρα συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).


Αποπεράτωση προαστιακού σιδηροδρόμου Αττικής τμήμα: ΣΚΑ - Τρεις Γέφυρες (MIS 217022)


Το έργο αφορά στην αποπεράτωση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αττικής στο τμήμα Τρεις Γέφυρες - ΣΚΑ και περιλαμβάνει την κατασκευή του δεξιού διπλού σιδηροδρομικού ημιδιαδρόμου. Το πλήρες έργο στο τμήμα αυτό αφορά σε τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο, εκ του οποίου ο αριστερός ημιδιάδρομος ολοκληρώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ και αποδόθηκε σε κυκλοφορία τον Δεκέμβριο του 2009. 
Το συνολικό έργο είναι "έργο – γέφυρα" μεταξύ των δύο προγραμματικών περιόδων. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο του έργου του ΕΣΠΑ αφορά στην αποπεράτωση της κατασκευής της υποδομής, της επιδομής, των σιδηροδρομικών σταθμών, της σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης της διπλής γραμμής (δεξιός ημιδιάδρομος) στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ, καθώς και στην ολοκλήρωση των έργων εντός του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ), για την πλήρη λειτουργία των σιδηροδρομικών γραμμών στο τμήμα Τρεις Γέφυρες – ΣΚΑ - Αεροδρόμιο Σπάτων.


Νέα προμήθεια λεωφορείων ΕΘΕΛ (MIS 217094)


Το συνολικό έργο που αφορά στην προμήθεια 520 λεωφορείων της ΕΘΕΛ ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ) σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (320 λεωφορεια με κινητήρα DIESEL EURO IV & V, και 200 οχήματα με κινητήρα φυσικού αερίου - CNG) είναι "έργο-γέφυρα" με το Γ ΚΠΣ. Το έργο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ αφορά στην προμήθεια των 200 λεωφορείων φυσικού αερίου, ενώ η προμήθεια των 320 λεωφορείων DIESEL ολοκληρώθηκε στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ.


Ανακαίνιση υποδομής - επιδομής των γραμμών των ΗΣΑΠ και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια ως Μοναστηράκι (MIS 277364) 


Αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση της παλιάς γραμμής του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου από Κηφισιά έως Φάληρο, μήκους περίπου 24 χλμ. Πρόκειται για "έργο-γέφυρα" με το Γ ΚΠΣ. Το συνολικό αντικείμενο περιλαμβάνει :  • Την ανακαίνιση της γραμμής σε όλο το μήκος του δικτύου από Κηφισιά έως Φάληρο, 24 χλμ. περίπου,

  • Την ενίσχυση της σήραγγας στο τμήμα από Ομόνοια έως Μοναστηράκι

  • Την εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης και ρύθμισης κυκλοφορίας των συρμών (ATS), το οποίο συμπεριλαμβάνει σύστημα οπτικής πληροφόρησης των επιβατών στις αποβάθρες.