Ανακοινώσεις που έχουν λήξει

Παρασκευή, 24 Ιούλιος, 2015

Σε συνέχεια της Συνεδρίασης της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. "Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α." 2014-2020 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 03/07/2015, σας ενημερώνουμε ότι στην παρούσα ενότητα μπορείτε να βρείτε τις Αποφάσεις - Συμπεράσματα καθώς και το Συνοδευτικό Υλικό.

Περισσότερα...
Τετάρτη, 13 Μάιος, 2015

Η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει αναρτήσει στους ακόλουθους συνδέσμους έγγραφα σχετικά με την «Καθοδήγηση για δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και συναφών εργαλείων της ΕΕ» σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ


Έγγραφο στην αγγλική γλώσσα


Ιστοσελίδα στην ελληνική γλώσσα

Περισσότερα...
Τρίτη, 12 Αύγουστος, 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς για το έργο «Μελέτη ζήτησης μεταφορών, ανάλυση κόστους-οφέλους και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του σιδηροδρομικού έργου στο τμήμα Τιθορέα-Δομοκός στο CEF»

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενδιαφέρεται όπως – στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013" και με βάση το Π.Δ 4/2002 - αναθέσει έργο παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο «Μελέτη ζήτησης μεταφορών, ανάλυση κόστους-οφέλους και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του σιδηροδρομικού έργου στο τμήμα Τιθορέα-Δομοκός στο CEF»

Προϋπολογισμός έργου: έως 55.000 € (πλέον ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου: Δέκα (10) μήνες

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 05.09.2014

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλέφωνα 210-6797607 (κος Α. Ματζώρος) και 210-6797616 (κα Β. Γεωργίου)

Σελίδες