Τομείς Παρέμβασης

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια και Αστικές Συγκοινωνίες απαρτίζεται από πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων, οι οποίες αφορούν στο σιδηρόδρομο, στις αστικές συγκοινωνίες, στα αεροδρόμια, στα εμπορευματικά κέντρα και στην οδική ασφάλεια. 

α. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές 
β. Οι αστικές συγκοινωνίες 
γ. Οι αεροπορικές μεταφορές 
δ. Οι εμπορευματικές μεταφορές 
ε. Η οδική ασφάλεια