Ταμείο Συνοχής

Έναν από τους βασικότερους στόχους για την ανάπτυξη και την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί η προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών - μελών. Το Ταμείο Συνοχής έρχεται να συμπληρώσει τη δράση των διαρθρωτικών ταμείων, της ΕΤΕπ και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα του περιβάλλοντος και της υποδομής των μεταφορών κοινού ενδιαφέροντος, στα πλαίσια των προσανατολισμών που εγκρίθηκαν για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών.  

Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) ιδρύθηκε επίσημα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1164/94 του Συμβουλίου. Για την περίοδο 2000-2006 ισχύει ο ιδρυτικός κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1264/99, 1265/99 και 16/2003. 

Το Ταμείο Συνοχής συμβάλει στη χρηματοδότηση:  

· Έργων ή 

· Σταδίων έργων ανεξάρτητων από τεχνική και χρηματοδοτική άποψη ή 

· Ομάδων έργων που συνδέονται με μια ορατή στρατηγική και σχηματίζουν ένα συνεκτικό σύνολο. 

Οι συνολικές επενδύσεις στους τομείς Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες αρμοδιότητας ου Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΤΣ, ανέρχονται περίπου στο ποσό των 1.548.000.000 €. Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν το 31% περίπου επί της συνολικής χρηματοδότησης των Έργων του ΥΜΕ. Η κατανομή της χρηματοδότησης είναι 99% σε έργα του σιδηροδρόμου και 1% για τον εκσυγχρονισμό της Αεροναυτιλίας. 

Τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΣ αποτελούν ένα μέρος της ευρύτερης ανάπτυξης των δικτύων μεταφορών και είναι συμπληρωματικά των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΣΑΑΣ, τα ΠΕΠ και το Interreg. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Οι ειδικοί στόχοι των έργων των σιδηροδρομικών μεταφορών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2000 – 2006, μέσω των οποίων αναμένεται να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι, είναι: 

· Η ολοκλήρωση της νέας διπλής γραμμής υψηλών ταχυτήτων στο τμήμα Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, του άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, που είναι ο κορμός του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου 

· Η ολοκλήρωση της ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Αθήνας – Θεσσαλονίκης 

· Η κατασκευή εγκαταστάσεων εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο και η σύνδεσή του με το λιμάνι του Ν. Ικονίου 

· Η ολοκλήρωση της νέας διπλής γραμμής κανονικού εύρους ΣΚΑ - Κορίνθου - Πάτρας. 

· Η αναβάθμιση του τμήματος Θεσσαλονίκης – Στρυμόνα – Προμαχώνα. 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ο ειδικός στόχος του έργου που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής σε σχέση με τις αεροπορικές μεταφορές, είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. 
ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Σε ότι αφορά το σιδηρόδρομο, με πόρους του Β΄ Ταμείου Συνοχής την περίοδο 2000 -2006, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν τα υπό κατασκευή τμήματα και επίσης θα κατασκευαστούν νέα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα Πάτρας – Αθήνας – Θεσσαλονίκης με διπλή γραμμή, κανονικού εύρους, υψηλών ταχυτήτων. 

Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής, οκτώ αποφάσεις χρηματοδότησης έργων, που αφορούν στα σιδηροδρομικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1.444.600.0000 €. Η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 722.295.710 €. 

Επίσης, έχει υποβληθεί αίτηση για χρηματοδότηση του έργου «Ηλεκτροκίνηση ΣΚΑ - Κιάτο», συνολικού προϋπολογισμού 67.400.000 €. Το έργο αυτό βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης από την Ε.Ε., για έκδοση της σχετικής Απόφασης.

Παρουσίαση έργων
ΣυνημμένοΜέγεθος
Κατάλογος έργων125 KB