Προσκλήσεις Μέτρων

Μέτρο_1.1 "Αναδιοργάνωση ΟΣΕ & εφαρμογή Επιχειρησιακού Σχεδίου"

Προσκληση Μέτρου (Doc 336K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_2.2 "Τιθορέα - Λιανοκλάδι"

Πρόσκληση Μέτρου (Doc 335K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_2.3 "Λιανοκλάδι - Δομοκός"

Πρόσκληση Μέτρου (Doc 336K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_2.4 "Αναβάθμιση γραμμής για αύξηση ταχυτήτων"

Πρόσκληση Μέτρου (Doc 337K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_2.5 "Σηματοδότηση-Τηλεδιοίκηση-Τηλεπικοινωνίες"

Πρόσκληση Μέτρου (Doc 345K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_2.6 "Εγκαταστάσεις-Εξοπλισμός-Προμήθειες"

Προσκληση Μέτρου (Doc 338K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_2.7 "Συμπληρωματικές-υποστηρικτικές δράσεις των Αξόνων 2 και 3"

Προσκληση Μέτρου (Doc 335K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_3.1 "Ανάπτυξη Προαστιακού Σιδηροδρόμου"

Προσκληση Μέτρου (Doc 337K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_4.1 "Eκσυγχρονισμός ομίλου ΟΑΣΑ και εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ομίλου ΟΑΣΑ"

Προσκληση Μέτρου Αρχική (Doc 336K)
Πρόσκληση Μέτρου για Ποδηλατόδρομους (Doc)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_4.2 "Εκσυγχρονισμός ΗΣΑΠ"

Προσκληση Μέτρου (Doc 329K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_4.3 "Ανάπτυξη Τραμ"

Προσκληση Μέτρου (Doc 328K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_4.4 "Δράσεις για την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας"

Αρχική Πρόσκληση
Πρόσκληση 2009 - Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_5.1 "Επέκταση, Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των Αεροδρομίων"

Προσκληση Μέτρου (Doc 331K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου

 

Μέτρο_6.2 "Τεχνική Βοήθεια – Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Περιόδου 2007-2013"

Πρόσκληση Μέτρου για έργα Προετοιμασίας Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (Zip 167K)
Ηλεκτρονική Υποβολή Τεχνικού Δελτίου
Kαταχώρηση μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων προόδου