Κριτήρια Ένταξης

Πίνακες Κριτηρίων και Εξειδίκευσής τους
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πίνακας Α2: Πληρότητα περιγραφής της πρότασης32.5 KB
Πίνακας Α4: Συμβατότητα της περιόδου υλοποίησης της πράξης με την περίοδο επιλεξιμότητας του Προγράμματος32 KB
Πίνακας κριτηρίου Γ255.5 KB
Πίνακας Δ1: Πράξεις προμηθειών49.5 KB
Πίνακας Δ1: Απαραίτητες αρχικές τεχνικές υποστηρικτικές μελέτες πράξης κτιριακών έργων58 KB
Πίνακας Δ1: Απαραίτητες αρχικές τεχνικές υποστηρικτικές μελέτες πράξης σιδηροδρομικών έργων70 KB
ΠίνακαςΔ1: Απαραίτητες αρχικές τεχνικές υποστηρικτικές μελέτες πράξης έργων αεροδρομίων76.5 KB
Πίνακας Δ1: Απαραίτητες αρχικές, τεχνικές υποστηρικτικές μελέτες πράξης συγκοινωνιακών έργων88 KB
Πίνακας Δ2: Άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης - Α έκδοση37 KB
Πίνακας Δ2: Άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης - Β έκδοση40.5 KB
Λ1: Λίστα εξέτασης πληρότητας στοιχείων πρότασης Τεχνικής Βοήθειας50 KB
Λ1: Λίστα εξέτασης πληρότητας στοιχείων πρότασης για οδικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά, κτιριακά έργα, έργα μητροπολιτικού...35.5 KB
Λ2: Φύλλο αξιολόγησης πράξης Τεχνικής Βοήθειας120 KB
Λ2: Φύλλο αξιολόγησης πράξεων για πράξεις προμηθειών91 KB
Λ2: Φύλλο αξιολόγησης πράξεων για σιδηροδρομικά, κτιριακά & έργα αεροδρομίων102 KB