Άξονας Η - Σιδηροδρομικό Δικτύο ΠΑΘΕ/Π & Πολυτροπικές Μεταφορές

Αποπεράτωση ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ – Κιάτο (MIS 258250)

Στo πλαίσιo του παρόντος έργου του ΕΣΠΑ ολοκληρώνεται η κατασκευή της ηλεκτροκίνησης στη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή από Μενίδι (ΣΚΑ) έως Κιάτο, μήκους 105 χλμ., καθώς και στους εννέα ενδιάμεσους σιδηροδρομικούς σταθμούς (Θριασίου, Μαγούλας, Ν. Περάμου, Μεγάρων, Κινέττας, Αγ. Θεοδώρων, Κορίνθου, Ζευγολατιού και Κιάτου).

******

Ολοκλήρωση νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας - Λιανοκλαδίου – Δομοκού (MIS 276454)

Το ευρύτερο έργο της κατασκευής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός, εντάσσεται στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Ο εκσυγχρονισμός της γραμμής, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα αναβάθμισης του άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, συμβάλλει στη λειτουργική ολοκλήρωση του άξονα, και τη μετατροπή του σε άξονα υψηλής μεταφορικής ικανότητας και επιδόσεων, με αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα, συμβάλλει στους ακόλουθους στόχους του Προγράμματος, καθώς και των πολιτικών της Ε.Ε.: 

 • Τις διασυνοριακές συνδέσεις, λόγω του ότι ο εν λόγω άξονας αποτελεί τον κύριο σιδηροδρομικό άξονα σύνδεσης της Ελλάδας με το Βορρά και την Ανατολή. 

 • Την προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις. 

 • Την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 • Την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. 

 • Τη μείωση των χρόνων διαδρομής. 

 • Τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και ασφάλειας. 

 • Την αύξηση της αξιοπιστίας των δρομολογίων 

 • Την αποδοτική τιμολογιακή πολιτική

Αντικείμενο του έργου:

To έργο αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – Δομοκού, το οποίο έχει ξεκινήσει με πόρους του ΚΠΣ 1996-2000 και του ΕΠ ΣΑΑΣ 2000-2006. Με την ολοκλήρωση του έργου, αντικαθίσταται το ορεινό κομμάτι της υφιστάμενης μονής γραμμής μήκους 122 χιλιομέτρων με νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων μήκους 106 χιλιομέτρων με σηματοδότηση & ηλεκτροκίνηση.

Η νέα χάραξη έχει σχεδιασθεί για ταχύτητες 160-200 χλμ. /ώρα, ξεκινά από το σιδηροδρομικό Σταθμό Τιθορέας, διασχίζει το όρος Καλλίδρομο με δίδυμη σήραγγα μήκους 9.036 μέτρων η κάθε μία, ακολουθεί πεδινή διαδρομή μέσω της πεδιάδας του Σπερχειού ποταμού και καταλήγει στο Σ.Σ. Λιανοκλαδίου. Στη συνέχεια διασχίζει το όρος Όθρυς με δίδυμη σήραγγα μήκους 6.380 μ. η κάθε μία, ακολουθεί πεδινή διαδρομή μέσω της αποξηραμένης λίμνης Ξυνιάδας, ανέρχεται τον ορεινό όγκο του Δομοκού μέχρι τον ομώνυμο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης υποέργο που αφορά στις επιμερισμένες στο παρόν έργο λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ για την περίοδο υλοποίησης και αποπληρωμής του έργου. Στο υποέργο αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της ΕΡΓΟΣΕ (τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, δώρα εορτών κλπ) για την εν λόγω περίοδο καθώς και δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ που αφορούν ενοίκια χώρων γραφείων, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο. Το μέγιστο ποσοστό των δαπανών αυτών ανέρχεται σε 4% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Σήραγγες: Τέσσερις σήραγγες μονής γραμμής μήκους 30.837 μ., 12 σήραγγες διπλής γραμμής μήκους 4.500 μ., 18 Cut & Cover διπλής γραμμής μήκους 2.375 μ., έξι Cut & Cover μονής γραμμής μήκους 1.708 μ.

 • Γέφυρες: 49 Σιδηροδρομικές Γέφυρες μήκους 6.086,88 μ.

 • Ανισόπεδες Διαβάσεις: 32, συνολικού μήκους 2.764,50 μ.

 • Νέοι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί: Δύο (Μώλος, Άγιος Στέφανος)

 • Νέες στάσεις: Δύο (Αγγειές, Θαυμακός).

Φάση έργου:
Μετά την ολοκλήρωση της σήραγγας Καλλιδρόμου τον Σεπτέμβριο 2013, το έργο εξελίσσεται με δύο συμβάσεις κατασκευής υποδομής στο τμήμα Λιανοκλάδι – Δομοκός από χλμ 14-52. Στις 18-12-2013 υπογράφηκε η σύμβαση 635, που περιλαμβάνει τις υπολειπόμενες εργασίες της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων, την κατασκευή της επιδομής, Η/Μ εγκαταστάσεων, και την εγκατάσταση των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών & ηλεκτροκίνησης σε όλο το μήκος της γραμμής.

Xρηματοδότηση:
EΣΠΑ 2007-2013 και νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Kόστος έργου (στο ΕΣΠΑ 2007-2013):

Συνολική Δημόσια Δαπάνη 926 εκ. ευρώ

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από το ΕΠ 763 εκ. ευρώ

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής: 2005

Oλοκλήρωση έργου: 2017

******

Ανακαίνιση γραμμής μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης, συμπλήρωση σηματοτεχνικής υποδομής συγκροτημάτων ΤΧ1 - ΤΧ5 περιοχής Θεσσαλονiκης και της ενωτικής σιδηροδρομικής γραμμης Αξιός – Γέφυρα και κατασκευή εναέριας γραμμής επαφής (ΕΓΕ) της ενωτικής σιδηροδρομικής Γραμμης Αξιός – Γέφυρα (MIS 299851)

Αντικείμενο του έργου:

Το έργο έχει σκοπό την ένταξη της γραμμής του μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης στην γραμμή κύριας κυκλοφορίας και περιλαμβάνει:

 • την ανακαίνιση της γραμμής Μηχανοστασίου Θεσσαλονίκης  και τη κατασκευή νέας συνδεσμολογίας, ώστε να καταστεί γραμμή κύριας κυκλοφορίας
 • εργασίες σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης στην ευρύτερη περιοχή του ΣΣ Θεσσαλονίκης μεταξύ της περιοχής ΤΧ1-ΤΧ5.
 • τη συμπλήρωση σηματοτεχνικής υποδομής της ενωτικής Αξιού-Γέφυρας.
 • την ηλεκτροκίνηση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 4 χλμ περίπου Αξιού-Γέφυρας.
 • την κατασκευή νέων σιδηροδρομικών γεφυρών στη περιοχή της Σίνδου.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης υποέργο που αφορά στις επιμερισμένες στο παρόν έργο, λειτουργικές δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ για την περίοδο  υλοποίησης και αποπληρωμής του έργου. Στο υποέργο αυτό περιλαμβάνονται οι  δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της ΕΡΓΟΣΕ (τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, δώρα εορτών κλπ) για την εν λόγω περίοδο καθώς και δαπάνες της ΕΡΓΟΣΕ που αφορούν ενοίκια γραφείων, ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, φυσικό αέριο και μέχρι του ποσοστού 4% επί του επιλέξιμου Π/Υ του έργου (προ ένταξης των λειτουργικών δαπανών).

Φάση έργου:

Έχει ολοκληρωθεί η φάση κατασκευής του έργου και  έχει ξεκινήσει η συμβατική συντήρηση του.

Xρηματοδότηση:

ΕΣΠΑ 2007 - 2013

Kόστος έργου:

19,50 εκ. (πλέον ΦΠΑ)

Σημαντικές ημερομηνίες:

Έναρξη κατασκευής: 2009

Oλοκλήρωση έργου: 2015

******

Oλοκλήρωση σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη (πλην Τιθορέα - Δομοκός) καθώς και στα τμήματα Θεσσαλονίκη - Πολύκαστρο και Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας (MIS 377139)

Το έργο αφορά στην ολοκλήρωση της σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη (πλην Τιθορέα – Δομοκός) καθώς και στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Πολύκαστρο και Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας. 
Το προτεινόμενο έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος ETCS-level I επί του ΠΑΘΕ/Π, θα επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα, η αύξηση της χωρητικότητας της γραμμής καθώς και η επιθυμητή ασφάλεια και αξιοπιστία του σιδηρόδρομου.