Οργανόγραμμα

 

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
Νικόλαος Σταθόπουλος

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διαχειριστικής Αρχής
Μαρία Οικονόμου

Μονάδα Α
Προγραμματισμός και Αξιολόγηση

Προϊστάμενος
Αθανάσιος Ματζώρος

Μονάδα Β
Παρακολούθηση και Διαχείριση

Προϊστάμενος
Δημήτρης Πάλλας

Μονάδα Γ
Επιτόπιων Επαληθεύσεων

Προϊσταμένη
Παναγιώτα Σαπουντζή

Μονάδα Δ
Οργάνωση και Υποστήριξη

Προϊσταμένη
Μάρη Κακούρη-Κικαρέα

 

Ανδρέας
Αργυρόπουλος

Βασιλική
Γεωργίου

Ελένη
Ζαχαράκη

Απόστολος 
Μπινιάρης

Αγγελική
Μπουζιάνη

Φωτεινή
Παπαγεωργίου

Βανέσσα
Φουντούλη

Σταμάτης
Χρυσαφίτης

 

Σταμάτης

Χρυσαφίτης

Ιωάννης
Βουγιουκλάκης

Ιωάννα
Δάφφα

Παναγιώτα
Ζούζουλα

Κυριακούλα
Καραγκουνάκη

Χρήστος
Κρεμμύδας

Παναγιώτα
Μακρή

Ελένη
Μαράντου

Κωστής
Μπεμπόνης

Χρήστος
Γκίζης

Λεωνίδας
Μάνεσης

Αναστασία
Μιχαλοπούλου

Γιώργος
Ανδριανάκης

Ευάγγελος
Αρμενάκας

Γεράσιμος
Βουτσινάς

Γιάννης
Γιακουμάκης

Νάντια
Κουτρούτσου

Πάρις
Παρασκευόπουλος

Λένα
Χριστοπούλου